Politika varstva zasebnosti in uporaba datotek „cookies”

Politika varstva zasebnosti in uporaba datotek „cookies”
 
v spletni trgovini SneakerStudio.si


SPLOŠNE INFORMACIJE


Ta dokument opredeljuje načela Politike zasebnosti v spletni trgovini SneakerStudio.si (v nadaljevanju: "Spletna trgovina" / "Trgovina").

 

 Skrbnik osebnih podatkov (v nadaljevanju tudi: „Skrbnik”) je družba FASHION TRENDS GROUP sp. z o.o. s sedežem v kraju Stanislawa Lema 24/LU3 31-571, Krakov (Poljska), ki jo je v poljski Državni sodni register (Krajowy Rejestr Sądowy – KRS) vpisalo Okrajno sodišče v Rzeszovu - njegov 12. trgovinski oddelek Državnega sodnega registra (Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod številko KRS 0000690278, davčna številka (NIP) družbe: 367335288, statistična številka (REGON): 7952542640, osnovni kapital družbe: 48.700,00 poljskih zlotov (PLN).

 

Osebni podatki, ki jih zbira Skrbnik, se obdelujejo v skladu z določbami Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 2016/679 z dne 27.04.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu podatkov) (Uradni list EU L 119, str. 1), v nadaljnjem besedilu "UVOP".

 

Skrbnik si posebej prizadeva za zaščito zasebnosti ter posredovanih mu informacij v zvezi s strankami Spletne trgovine. Skrbnik z dolžno skrbnostjo izbira in uporablja ustrezna tehnična sredstva, vključno s sredstvi programske in organizacijske narave, v cilju zagotavljanja varstva podatkov, ki jih obdeluje, pri čemer še zlasti ščiti podatke pred dostopom do njih s strani nepooblaščenih oseb ter v ciljih onemogočanja njihovega razkritja, izgube in uničenja, nepooblaščenega spreminjanja podatkov, pa tudi v cilju preprečevanja njihove obdelave s kršenjem obvezujočih pravnih predpisov.

 

Storitve, ki so na voljo na spletni strani Trgovine, niso namenjene osebam, mlajšim od 16 let (te osebe še zlasti ne morejo oddajati naročil v Trgovini). Skrbnik osebnih podatkov ne predvideva ciljnega zbiranja podatkov o osebah, mlajših od 16 let.

 

V Spletni trgovini se lahko uporabljajo t.i. vtičniki in druga družabnostna orodja, v tem okviru še zlasti tista, ki omogočajo strankam prijavljanje v njihove račune v Spletni trgovini z uporabo njihovih računov v družabnostnih in podobnih spletnih servisih, kot so Facebook.com, Twitter.com, Google.com, LinkedIn.com in podobni, ter ki jim omogočajo izmenjavo določenih vsebin z drugimi uporabniki teh servisov ali posredovanje priporočil tem uporabnikom določenega portala istega ponudnika. Ponudniki teh servisov lahko, kot neodvisni skrbniki, prav tako obdelujejo Vaše osebne podatke. V takem primeru sta Skrbnik in ponudnik vtičnika soskrbnika osebnih podatkov.

 

 OSEBNI PODATKI

Skrbnik osebnih podatkov - Skrbnika osebnih podatkov lahko kontaktirate:

 • po elektronski pošti: info@sneakerstudio.com;
 • po navadni pošti - naslov za korespondenco: ul. Krakowska 87, 32-050 Skawina, Poljska;

 

Cilji in podlage obdelave osebnih podatkov

Skrbnik osebnih podatkov obdeluje Vaše osebne podatke v naslednjih ciljih oz. za potrebe:

 • izvedbe opravil pred sklenitvijo Pogodbe na Vašo zahtevo (npr. za registracijo (odprtje) računa v Spletni trgovini) - v ta namen večinoma obdelujemo v Spletni trgovini podatke, navedene v registracijskem obrazcu, to je e-poštni naslov in uvedeno geslo, spol. Če se odprtje računa izvede prek zunanje avtentikacijske storitve (npr. Google, Facebook, Twitter, LinkedIn), shranimo in uporabimo Vaše ime in priimek;
 • izvajanja storitev in dobave funkcionalnosti, ki zahtevajo odprtje računa, kot so: vodenje zgodovine naročil, obveščanje o stanju realizacije naročila - v ta namen obdelujemo Vaše podatke, ki so podani na računu, in pri nakupu blaga;
 • izvajanja storitev in dobave funkcionalnosti, ki bodisi zahtevajo ali pa ne zahtevajo odprtje računa - obdelujemo osebne podatke v zvezi z vašo aktivnostjo v Spletni trgovini in podatke, navedene v naročilu;
 • realizacije pogodbe o prodaji blaga (npr. o dostavi naročenega blaga) - v ta namen obdelujemo osebne podatke, ki ste jih podali ob nakupu blaga, kot so ime in priimek, e-poštni naslov, navadni naslov, podatki v zvezi s plačilom;
 • vodenja statistike uporabe posameznih funkcionalnosti, ki so na voljo v Spletni trgovini, izvedbe olajšanj pri uporabi Spletne trgovine ter za zagotavljanje informacijskosistemske varnosti Spletne trgovine - v ta namen obdelujemo osebne podatke v zvezi z Vašo aktivnostjo v Spletni trgovini in o količinah časa, porabljenega za ogledovanje posameznih podstrani v Spletni trgovini, o Vaši zgodovini iskanj, lokaciji, naslovu IP, ID naprave, podatke o Vašem spletnem brskalniku in operacijskem sistemu;
 • formuliranja, uveljavljanja in izvrševanja zahtevkov ter obrambe pred zahtevki v sodnih postopkih in pred drugimi izvršbenimi organi - v ta namen lahko obdelujemo Vaše osebne podatke, ki so bili dani na voljo Spletni trgovini, v tem podatke, sporočene ob nakupih blaga ali odprtju računa ter druge podatke, potrebne za dokazovanje obstoja terjatve oz. ki morajo biti na voljo na podlagi zahtev v pravnih predpisih, na podlagi sodne odredbe ali drugega pravnega postopka;
 • obravnave reklamacij, pritožb in vlog ter priprave odgovorov na vprašanja strank - v ta namen obdelujemo osebne podatke, ki ste jih posredovali v kontaktnem obrazcu, v Vaši reklamacijah, pritožbah in vlogah ter v okviru vprašanj, podanih v drugih oblikah. V ta namen obdelujemo tudi nekatere osebne podatke, ki ste jih posredovali za shranitev na Vašem računu, pa tudi podatke, povezane z naročilom blaga in našimi drugimi opravljenimi storitvami, ki so vzrok reklamacije, pritožbe ali vloge, vprašanja, in podatke iz dokumentov, priloženih reklamacijam, pritožbam, vlogam ali vprašanjem;
 • trženja naših izdelkov in storitev, pa tudi blaga in storitev naših strank in partnerjev, vključno z remarketingom - v ta namen obdelujemo osebne podatke, ki ste jih podali ob odprtju računa in ob njegovi posodobitvi, podatke o Vaši aktivnosti v Spletni trgovini, vključno z naročili, ki so registrirana in shranjena prek datotek „cookies”, zlasti pa o zgodovini naročil, zgodovini iskanj, o klikih v Spletni trgovini, datumih prijav v račun in registracije, o zgodovini in Vaši aktivnosti, povezani z našo komunikacijo. V primeru remarketinga (ponovnega trženja) uporabljamo podatke o Vaši aktivnosti, da Vas lahko dosežemo z našimi marketinškimi sporočili, vključno s prilagojenimi reklamnimi sporočili izven Spletne trgovine, in v ta namen uporabljamo storitve zunanjih dobaviteljev. Te storitve so v obliki prikazovanja naših sporočil na drugih spletnih mestih (ne v tej Spletni trgovini). Podrobnosti o tej temi najdete v zapisih v zvezi z datotekami „cookies” v nadaljnjem besedila tega dokumenta;
 • organizacije natečajev in programov zvestobe, to je v cilju priprave obvestil o zbranih točkah, obvestil o zmagah in v cilju oglaševanja naše ponudbe – v teh ciljih uporabljamo Vaše osebne podatke, ki so navedeni v računu in podani ob prijavi udeležbe v natečaju ali programu zvestobe. Podrobne informacije o tej temi so vsakokratno podane v okviru pogojev udeležbe v danem natečaju ali programu zvestobe;
 • izvajanja tržnih in mnenjskih raziskav, meritev in statistik, ki jih izvajamo mi ali naši partnerji - v ta namen uporabljamo podatke, kot so: podatki o naročilu, Vaši podatki, navedeni v Vašem računu ali podani ob nakupu blaga, Vaš e-poštni naslov. Podrobna navodila so podana v informacji o dani anketi ali na mestu, kamor vnašate svoje podatke.

 

Prilagojena reklamna sporočila in družabnostni vtičniki

V popolno pojasnitev naših aktivnosti še enkrat posebej opozarjamo na to, da lahko Skrbnik osebne podatke uporabi za to, da pripravi in Vam predloži individualno prilagojena reklamna sporočila, vključno z uporabo orodij in datotek „cookies” tretjih oseb, kar je še širše pojasnjeno v kasnejšem delu tega dokumenta, ki obravnava datoteke „cookies”.

 

 Glede na dejstvo uporabe v naši Spletni trgovini t.i. družabnostnih vtičnikov, vključno s tistimi, ki omogočajo stranki prijavo v račun Spletne trgovine prek računov na družabnostnih in podobnih spletnih mestih, kot so: Facebook.com, Twiter.com, Google.com ipd., pa tudi izmenjavo vsebin z drugimi uporabniki teh spletnih mest ali sporočanje priporočil le-tem v vašem računu pri ponudniku danega portala, lahko ponudniki teh storitev Vaše osebne podatke obdelujejo tudi kot neodvisni skrbniki. V trenutku, ko obiščete našo Spletno trgovino, se lahko spletni brskalnik, ki ga uporabljate, neposredno poveže s strežniki subjektov, ki zagotavljajo te vtičnike/orodja, s čemer ti subjekti dobijo informacije o Vaši uporabi naše spletne strani in, med drugim, Vaš naslov IP. Takšne informacije se lahko pošljejo ne glede na to, ali imate ali nimate v servisu takega subjekta račun in ali ste ali niste trenutno prijavljeni vanj. Če imate račun pri takem subjektu in ste vanj prijavljeni, se lahko to informacijo dodatno poveže in doda Vašemu računu v družabnostnem servisu. Če uporabite vtičnik, v tem zlasti za uporabo Vašega računa v servisu zunanjega subiekta za prijavo v račun v naši Spletni trgovini, se lahko informacije o tem pošljejo tudi neposredno temu subjektu. Določene vsebine se lahko tudi objavijo v okviru Vašega profila v družabnostnih servisih tako, da so vidne drugim uporabnikom takšnih portalov, v tem še zlasti tistim, s katerimi vzpostavljate relacije.

 

 Če ne želite, da bi ponudniki vtičnikov/orodij/družabnostni servisi prirejali Vašemu profilu pri danem ponudniku Vaše podatke, zbrane tekom Vaših obiskov naše Spletne trgovine, še pred obiskom spletnih strani naše Trgovine poskrbite za odjavo s tega družabnostnega portala. Vedite, da lahko tudi preprečite naložitev vtičnika na spletno stran z uporabo ustreznih mehanizmov v brskalniku, ki ga uporabljate, skladno z njegovimi nastavitvami.

 

 Skrbnik si prizadeva, kolikor je v njegovi moči, izbirati samo programsko opremo, v tem zgoraj omenjene vtičnike, uglednih subjektov, ki na široko opredeljujejo svoja pravila varstva osebnih podatkov.

 

 Cilje, obseg in pravila zbiranja ter nadaljnje obdelave osebnih podatkov teh subjektov boste našli v njihovih pravilih varovanja zasebnosti. Priporočamo, da se z njimi seznanite, najdete jih, med drugim, na naslednjih naslovih:

http://www.facebook.com/policy.php;

https://twitter.com/en/privacy

https://policies.google.com/privacy;

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Kategorije osebnih podatkov

Skrbnik osebnih podatkov obdeluje naslednje kategorije osebnih podatkov:

 • kontaktne podatke;
 • podatke o aktivnosti v Spletni trgovini;
 • podatke o naročilih v Spletni trgovini;
 • podatke o reklamacijah, pritožbah in vlogah;
 • podatke o marketinških storitvah.

 

Prostovoljnost posredovanja osebnih podatkov

Potrebne osebne podatke zagotavljate prostovoljno, je pa njihova zagotovitev pogoj Skrbnikovega izvajanja storitev prek Spletne trgovine.

 

Čas obdelave podatkov

Osebni podatki se bodo obdelovali skozi obdobje, v katerem bo ta obdelava potrebna za realizacijo naročil, izvajanje storitev, marketinških aktivnosti in drugih storitev, opravljanih za stranko. Osebni podatki bodo odstranjeni v naslednjih primerih:

 • kadar bo oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, zahtevala njihovo odstranitev ali bo umaknila svoje soglasje;
 • kadar ne bo oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, v obdobju več kot 10 let izvedla nobene aktivnosti (neaktiven kontakt);
 • po pridobitvi informacij, da so hranjeni podatki zastareli ali netočni.

Nekatere podatke, kot so e-poštni naslov, ime in priimek, navadni naslov, se sme hraniti nadaljnja 3 leta v dokazne namene, za obravnavo reklamacij, pritožb in zahtevkov v zvezi s storitvami, ki jih nudi Spletna trgovina. Ti podatki ne bodo uporabljeni v tržne namene.

Podatki o naročilih plačljivega blaga in storitev, o udeležbi na natečajih in v programih zvestobe bodo, v obsegu kot so potrebni za vodenje računovodskih evidenc in izvajanje obračunov, hranjeni skozi obdobje 5 let, ki začne teči s koncem koledarskega leta, v katerem se je iztekel rok za plačilo davka.

Podatke o neprijavljenih strankah hranimo skozi časovno obdobje, ustrezajoče življenjskemu ciklu datotek „cookies”, ki so shranjeni na napravah strank, ali dokler jih stranka sama ne odstrani z naprave.

Vaši osebni podatki o preferencah, navadah in izbirah marketinških vsebin se lahko uporabijo kot podlaga za sprejemanje avtomatiziranih odločitev v okviru opredeljevanja prodajnih možnosti Spletne trgovine.

 

Prejemniki osebnih podatkov

Vaše osebne podatke posredujemo naslednjim kategorijam prejemnikov:

 • državnim organom kot so, na primer, tožilstvo, Policija, Urad za varstvo osebnih podatkov ipd., če jih od nas zahtevajo; 
 • ponudnikom storitev, s katerimi sodelujemo, v tem zlasti za namene dostave v okviru realizacije naročil ter izvajanja z njimi povezanih plačil. Ti subjekti, glede na pogodbene dogovore in okoliščine, delujejo po naših naročilih ali pa neodvisno sami določajo cilje in načine njihove obdelave podatkov. Spodaj je seznam dobaviteljev:

 

 

   SUBJEKT CILJ
IAI sp. z o.o. s sedežem na Poljskem
Konfiguracija in vzdrževanje spletnih strani Trgovine
Dotpay S.A. s sedežem na Poljskem Podpora izvajanja plačil v Spletni trgovini
Paypal Polska sp. z o.o. s sedežem na Poljskem Podpora izvajanja plačil v Spletni trgovini
d.o.o. KURIRSKA IN PAKETNA DISTRIBUCIJA s sedežem v Sloveniji Realizacija naročil (dostava blaga)
ALMAJA, ALEN DERVIĆ s.p. s sedežem v Sloveniji Podpora za stranke Spletne trgovine
Olzalogistic.com, s.r.o s sedežem na Češkem Realizacija naročil (dostava blaga)

 

 

Osebne podatke smemo tudi odstopati drugim subjektom - ponudnikom orodij, katerih datoteke „cookies” uporabljamo. Informacije o teh subjektih ter o ciljih uporabe datotek „cookies” najdete v razdelku o datotekah „cookies” v kasnejšem delu v tega dokumenta. 

Naši dobavitelji imajo svoje sedeže večinoma v državah Evropskega gospodarskega prostora (EGP), pa tudi v drugih. Vaši osebni podatki, ki bodo dani na voljo subjektom izven EGP, bodo ustrezno pravno zaščiteni, tako da bodo lahko naši dobavitelji zagotavljali visoko raven varstva osebnih podatkov. Ta jamstva izhajajo zlasti iz obveznosti uporabe standardnih pogodbenih klavzul, ki jih je sprejela Komisija (EU) ali iz udeležbe v Ščitu zasebnosti, ki je bil uveden z izvedbeno odločbo Komisije (EU) 2016/1250 z dne 12. julija 2016 o ustreznosti zaščite, ki jo zagotavlja Ščit zasebnosti EU-ZDA.

 

Pravice osebe, na katero se nanašajo podatki

Na podlagi UVOP imate pravico:

1) dostopa do osebnih podatkov (15. člen UVOP) - od Skrbnika lahko dobite informacje o trm, ali se Vaši podatki obdelujejo in če se obdelujejo, imate pravico:

 • dostopa do podatkov;
 • pridobitve informacij o ciljih obdelave, o kategorijah osebnih podatkov, ki se obdelujejo, o prejemnikih ali kategorijah prejemnikov takšnih podatkov, o načrtovanem obdobju hrambe Vaših podatkov ali o merilih za določitev tega obdobja, o Vaših pravicah po UVOP in o pravici do vložitve pritožbe na nadzorni organ, o viru teh podatkov, o samodejnem sprejemanju odločitev, v tem o profiliranju in o zaščitnih ukrepih, ki se uporabljajo pri prenosu takih podatkov izven Evropske unije;
 • pridobitve kopije svojih osebnih podatkov.

 

2) popravljanja osebnih podatkov (16. člen UVOP) - če so Vaši osebni podatki napačni, lahko od Skrbnika zahtevate, da jih takoj popravi. Od Skrbnika lahko zahtevate tudi dopolnitev teh podatkov. Če imate v Spletni trgovini svoj račun, lahko po prijavi vanj tudi kar sami popravite in dopolnete svoje osebne podatke.

 

3) do izbrisa osebnih podatkov, t.i. "pravico biti pozabljen" (17. člen UVOP) – to pravico lahko izkoristite, kadar:

 • Vaši osebni podatki niso več potrebni za cilje, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelovani;
 • ste umaknili svoje določeno soglasje, v obsegu, v katerem so bili Vaši osebni podatki obdelovani na podlagi tega soglasja;
 • so bili Vaši osebni podatki obdelovani neskladno s pravnimi predpisi;
 • ste ugovarjali zoper obdelavo Vaših osebnih podatkov za potrebe neposrednega trženja, v tem profiliranja, v obsegu, v katerem je obdelava osebnih podatkov povezana z neposrednim trženjem;
 • ste vnesli ugovor zoper obdelavo Vaših osebnih podatkov v delu, ki je nujen za izvedbo naloge, izvajane v javnem interesu, ali v delu, nujnem z vidika ciljev, izhajajočih iz pravno utemeljenih interesov, ki jih realizira Skrbnik ali tretja oseba.

Navkljub prijavi zahteve po izbrisu osebnih podatkov lahko Skrbnik obdeluje Vaše podatke še naprej v cilju določtve, realizacije ali obrambe zahtevkov, o čemer Vas mora obvestiti.

 

4) prijave zahteve za omejitev obdelave osebnih podatkov (18. člen UVOP) – to lahko zahtevate, kadar:

 • zatrjujete nepravilnost Vaših osebnih podatkov - Skrbnik osebnih podatkov bo omejil obdelavo Vaših osebnih podatkov za določen čas, v katerem bo preveril pravilnost teh podatkov;
 • je obdelava vaših podatkov neskladna s pravnimi predpisi in Vi namesto izbrisa Vaših osebnih podatkov zahtevate omejitev obdelave le-teh;
 • Vaši osebni podatki niso več potrebni za namene obdelave, so pa potrebni za določitev, realizacijo ali obrambo zahtevkov;
 • ste prijavili ugovor zoper obdelovanje Vaših osebnih podatkov –obdelavo se omeji, vse dokler se morebiti ne ugotovi, da so pravno utemeljeni interesi na strani Skrbnika osebnih podatkov nadredni glede na podlage, navedene v Vašem ugovoru.

 

5) ugovarjanja zoper obdelavo osebnih podatkov (21. člen UVOP) - kadar koli lahko ugovarjate zoper obdelavo Vaših osebnih podatkov vključno s profiliranjem, kadar gre za:

 • obdelavo, potrebno za izvajanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu, ali za obdelavo, potrebno za namene, izhajajoče iz pravno utemeljenih interesov, ki jih realizira Skrbnik ali tretja stran;
 • obdelavo za potrebe neposrednega trženja.

 

6) zahtevati prenos osebnih podatkov (20. člen UVOP) - imate pravico prejeti od Skrbnika svoje osebne podatke v strukturirani in splošno rabljeni obliki, ki omogoča strojno odčitavanje podatkov, in njihov prenos na drugega skrbnika osebnih podatkov, ali zahtevati, da Skrbnik sam neposredno pošlje Vaše osebne podatke drugemu skrbniku (če je to tehnično možno).

 

7) umika soglasja za obdelavo osebnih podatkov - to lahko storite kadar koli. To nima vpliva na skladnost s pravnimi predpisi obdelave, opravljene na podlagi Vašega soglasja do trenutka njegovega umika.

 

8) pritožbe na nadzorni organ - če menite, da obdelava Vaših osebnih podatkov krši UVOP, imate pravico vložiti pritožbo na nadzorni organ, zlasti v državi članici EU, v kateri se nahaja kraj Vašega običajnega prebivališča ali delovnega mesta ali v kateri je prišlo do domnevne kršitve.

 

Vse svoje pravice lahko uveljavite s kontaktiranjem Skrbnika ob uporabi kontaktnih naslovov, navedenih v tem dokumentu. Skrbnik Vam bo brez nepotrebnega odlašanja – najpozneje pa v enem mesecu od prejema Vaše zahteve - posredoval informacije o ukrepih, izvedenih v zvezi s to zahtevo. Po potrebi se lahko zaradi zapletenosti zahteve ali zaradi števila zahtev enomesečni rok podaljša za do dva meseca. V vsakem primeru Vas je Skrbnik dolžan o takšnem podaljšanju obvestiti v enem mesecu od prejema zahteve ter pri tem navesti razloge za podaljšanje roka.

 

 

DATOTEKE „COOKIES”

Splošne informacije

Tekom pregledovanja spletnih strani Spletne trgovine se uporabljajo datoteke „cookies”, v nadaljevanju datoteke „cookies”, to so majhne besedilne informacije, ki se shranjujejo na Vaši terminalni napravi, in se nanašajo na uporabo Spletne trgovine.Uporabljajo se, med drugim, v cilju pravilnega delovanja spletnih strani Spletne trgovine.

Te datoteke omogočajo identificirati programsko opremo, ki jo uporabljate, ter prilagojevati Spletno trgovino Vašim specifičnim potrebam.

Vsaka datoteka „cookies” običajno vsebuje ime domene, iz katere izvira, čas njenega hranjenja na napravi in ​​dodeljeno ji vrednost.

 

Varnost

Datoteke „cookies”, ki jih uporabljamo, so varne za Vaše naprave. Zlasti ni možno, da bi prek datotek „cookies” Vašo napravo napadel virus ali se na napravo pripela kakršna koli neželena ali zlonamerna programska oprema.

 

Vrste datotek „cookies”

Uporabljamo dve vrsti datotek „cookies”:

 • Sejne (začasne) datoteke „cookies”: shranjene so na Vaši napravi in ​​tam ostanejo do konca uporabe danega brskalnika. Ob. Końcu iporabe se shranjene informacije trajno izbrišejo iz pomnilnika Vaše naprave. Mehanizem sejnih datotek „cookies” ne dovoljuje nobenega prenosa nobenih osebnih ali zaupnih podatkov z Vaše naprave.
 • Trajne datoteke „cookies”: se hranijo na Vaši napravi in ​​ostanejo na njej vse do izbrisa. Končanje uporabe brskalnika ali izklop naprave ne povzroči odstranitve teh datotek z Vaše naprave. Mehanizem trajnih datotek „cookies” ne dovoljuje nobenega prenosa nobenih osebnih ali zaupnih podatkov z Vaše naprave.

 

Cilji

Uporabljamo tudi datoteke „cookies” zunanjih subjektov. Glavni nameni, za katere uporabljamo datoteke „cookies”, so tehnični, analitični, marketinški/reklamni in družabnostni. Spodaj podrobno navajamo, v kakšnih ciljih se uporabljajo te datoteke in kateri subjekti jih uporabljajo. Vsak od teh subjektov samostojno opredeljuje svojo lastno politiko zasebnosti - povezave do teh politik posameznih dobaviteljev najdete tudi spodaj. Svetujemo Vam, da se seznanite z njimi.

 • konfiguracija in optimizacija Spletne trgovine (tehnični cilji);
 • generiranje statistik, ki pomagajo razumeti, kako stranke Spletne trgovine uporabljajo posamezne spletne strani, kar omogoča izboljšanje strukture in vsebine teh strani z uporabo analitičnih orodij Google Analytics, katerih skrbnik je Google Inc. s sedežem na Irskem. Podrobnosti o Googlovi politiki varstva zasebnosti najdete v njegovi Politiki zasebnosti, ki je na voljo na naslednji strani:https://policies.google.com/privacy/;
 • priprava reklamnih gradiv in predstavitve le-teh strankam z uporabo oglaševalskih orodij Google Ads, katerih skrbnik je Google Inc. s sedežem na Irskem. Googlova Politika varstva zasebnosti je na voljo na naslednji strani: https://policies.google.com/privacy/;
 • popularizacija Spletne trgovine s pomočjo družbnostnega servisa Facebook.com, katerega skrbnik je Facebook Inc. s sedežem v ZDA ali Facebook Ireland s sedežem na Irskem. Facebookova politika varstva zasebnosti je na voljo na naslednjem naslovu: https://www.facebook.com/help/cookies/;
 • popularizacija Trgovine s pomočjo družbnostnega servisa Instagram.com, katerega skrbnik je Instagram LLC. s sedežem v ZDA. Politika varstva zasebnosti servisa Instagram.com je na voljo na naslednjem naslovu: https://help.instagram.com/155833707900388;
 • prijava v račun v Spletni trgovini z uporabo računa v Google, katerega skrbnik je Google Inc. s sedežem na Irskem. Googlova polityka varstva zasebnosti je na voljo na naslednji strani: https://policies.google.com/privacy/;
 • popularizacija Trgovine in omogočanje izvajanja prijav v Spletno trgovino prek računa v LinkedIn, z uporabo orodja LinkedIn Pixel, ki ga omogoča LinkedIn Ireland Unlimited Company s sedežem na Irskem. Politika zasebnosti LinkedIn je na voljo na naslednji strani: linkedin.com/legal/privacy-policy;
 • udeležba Skrbnika v partnerskem (pridruženem) omrežju VivNetworks Ltd  s sedežem na Češkem. Partnerska omrežja uporabljajo datoteke „cookies” za povezavo konkretnega naročila ali omogočitev druge aktivnosti stranke ali uporabnika Trgovine s konkretnim udeležencem v partnerskem omrežju s statusom izdajatelja. S politiko zasebnosti organizatorja tega omrežja se lahko seznanite na tej strani: https://www.vivnetworks.com/bg/zashchita-na-lichnite-danni;
 • omogočanje dostopa do vsebin Spletne trgovine orodjem za primerjave cen, ki omogočajo primerjave cen izdelkov, predstavljenih v Spletni trgovini, z vsebinami drugih spletnih strani in spletnih trgovin, katerih dobavitelja sta Inspigroup s.r.o. s sedežem na Češkem in CENEJE (družba za trgovino in poslovno svetovanje, d.o.o) s sedežem v Sloveniji. S politikama varovanja zasebnosti omenjenih subjektov se lahko seznanite na naslovih: https://www.glami.si/info/cookies/ inhttps://www.ceneje.si/pravila-o-zasebnosti.

 

Individualno prilagojene reklame

Datoteke „cookies” lahko uporabljajo oglaševalska omrežja, zlasti mreža Google, za prikazovanje reklam, prilagojenih Vašim preferencam, vključno z osebno prilagojenimi reklamami. V tem cilju se lahko shranijo informacije, še zlasti te o načinu Vaše uporabe spletnih strani, o iskalnih izrazih in času uporabe spletnega mesta.

Osebno prilagojena reklamna sporočila (včasih imenovana tudi reklame, oprte na zanimanjih) so orodja, s pomočjo katerih se lahko reklame še bolj prilagodi Vašim željam in zanimanjem.

 

Urejanje, izključitve, blokade

Za pregledovanje in urejanje informacij o Vaših preferencah, ki jih zbira reklamna mreža Google, lahko uporabite orodje, ki se nahaja na naslovih 

https://www.google.com/ads/preferences/ in https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

S pomočjo nastavitev spletnega brskalnika ali s konfiguracijo storitve lahko sami in kadar koli spremenite nastavitve v zvezi z datotekami „cookies”, tako da določite pogoje njihovega hranjenja in pogoje dostopanja datotek „cookies” do Vaše naprave. Te nastavitve lahko spremenite tako, da blokirate samodejno podpiranje datotek „cookies” v nastavitvah spletnega brskalnika ali da zahtevate obvestilo o vsakokratni namestitvi take datoteke na Vaši napravi. Podrobne informacije o možnostih in načinih podpore datotek „cookies” so na voljo v nastavitvah Vaše programske opreme (spletnega brskalnika).

Hkrati lahko tudi onemogočite ali umaknete soglasje za uporabo datotek „cookies” zunanjih dobaviteljev, kot tudi remarketinških piksljev, z uporabo Network Advertising, na naslovu: https://optout.networkadvertising.org/?c=1.

 

Če izberete "Sprejemam", SneakerStudio dovolite uporabo piškotkov, slikovnih pik, oznak in podobnih tehnologij. Te tehnologije uporabljamo za zbiranje informacij o vaši napravi in brskalniku, za sledenje vaše dejavnosti v tržne in funkcionalne namene, na primer prikazovanje prilagojenih oglasov in izboljšanje delovanja spletnega mesta. SneakerStudio lahko te podatke posreduje tretjim osebam - vključno z oglaševalskimi partnerji na družbenih medijih, kot so Google, Facebook in Instagram - v marketinške namene. Če želite pridobiti več informacij in razumeti, kako in v katere namene uporabljamo vaše podatke (npr. zagotavljanje varnosti, upravljanje funkcije nakupovalne košarice in prijava), preberite naše obvestilo o zasebnosti (glejte razdelek Informacije o piškotkih).Poglej več
Close
pixel